Email: relip@relip.sk Tel.: +421 34 624 2232
Naša oblasť pôsobenia je výroba pružín,
spracovanie kovov, lisovanie, zváranie!

Pružiny

Výroba pružín z drôtu a pásky podľa výkresovej dokumentácie alebo dodaného vzorku. Spracovávaný drôt od 0,25 do 13,0 mm. Výroba ťažných, tlačných, skrutných a tvarových pružín.

Spracovanie kovov

Delenie materiálu pásovou pílou, sústružnícke práce, frézarske práce, vŕtacie práce na stojanových vŕtačkách.

Zváranie

Zváračské práce na zakázku. Použitie zváračiek typu CO2 do 350A.

Lisovanie

Lisovanie na excentrických lisoch, lisovanie od 2 KTN do 100 KTN.

Povrchová úprava

Pre zlepšenie vlastností kovu zabezpečíme povrchovú úpravu - zinkovanie, čiernenie, chrómovanie.

Naše vybrané
referencie
Naše referencie